Stralingsberekening

Voor het berekenen van de straling afkomstig van een brand met uitslaande vlammen is een aantal rekenmodellen via internet beschikbaar. Met deze modellen kan de straling op een bedreigde gevel (van een naastgelegen gebouw of van een spiegelsymmetrisch gebouw) eenvoudig worden uitgerekend.

 

 • "NEN 6068" stralingsmodel voor de straling uit de brandruimte en van uitslaande vlammen
  • Temperatuur en vlamlengte afhankelijk van de afmeting van de brandruimte en de gevelopeningen
  • Geschematiseerde vlamvorm
  • De straling vanuit de brandruimte en de uitslaande vlammen worden apart berekend
  • De straling van de uitslaande vlammen wordt bepaald door de temperatuur en de dikte van de vlammen (emissiviteit)
 • "CPR-14" en "Reken- en beslismodel, Beheersbaarheid van brand"
  • Bronstraling/temperatuur van de brand moet de gebruiker zelf kiezen
  • Stralingsberekening gaat uit van een homogene temperatuur van het stralend vlak (viewfactor benadering)
 • Rekenmodel voor straling afkomstig van ‘open’ houtbranden (infomil)
  • Gaat uit van een afnemende vlamtemperatuur met de hoogte
  • Maakt onderscheid naar de stapelwijze en de breedte, hoogte en ook de ‘diepte’ van de houtstapel<>

Via de volgende links kunt u het infomil rekenprogramma voor houtbranden en de bijbehorende brochure downloaden.