Rekenprogramma: "Vultijdenmodel, 2020"

Beschikbaarheid van vluchtroutes in grote brandcompartimenten

Het programma "vultijdenmodel" kan de beschikbaarheid van vluchtwegen in grote brandcompartimenten worden bepaald. Het rekenprogramma gaat uit van de richtlijn in rapport 96-CVB-R0330 en het rapport "Vluchten bij brand uit grote brandcompartimenten".

De huidige versie van het programma is geschikt voor Windows 7, 8 en 10

Met dit programma berekent u in hoeveel tijd een grote ruimte zich met rook vult. Daarmee kunt u beoordelen hoelang de vluchtwegen beschikbaar blijven voor de ontruiming van de ruimte. In korte tijd kunt u met het programma een aantal varianten doorrekenen, waarbij de resultaten grafisch worden weergegeven. Van de resultaten kan automatisch een rapportage worden gemaakt (printen of exporteren naar pdf-bestand) die geschikt is als bijlage bij een vergunningaanvraag. Het programma is voor iedere toepassing geschikt, en is bedoeld voor architecten, adviseurs, gemeenten en brandweerkorpsen.

Vultijdenmodel  
 -Licentie voor één PC
 -Onderhoud en helpdesk (per jaar, per licentie, verplicht)
€    500,-
€    160,-

(Tarieven per 01-01-2020, exclusief BTW)

Maak nu kennis met het "Vultijdenmodel" door een demo versie(4.9 Mb) te downloaden (30 dagen licentie), en overtuig u zelf van het gemak, de rekensnelheid en de efficiente invoer- , controle en rapportage mogelijkheden. De demoversie is volledig functioneel, alleen kunnen geen bestanden worden opgeslagen.

Als u het vultijdenmodel wilt aanschaffen, bestel dan uw licentie(s) bij admin@PeutzData.nl.

De voordelen van het Vultijdenmodel op een rij:

  • Eenvoudige invoer van gegevens voor verschillende varianten in een tabel (plakken/knippen)
  • Grafische weergave van de resultaten ontwikkeling van relevante parameters (rooklaagdikte, rooktemperatuur, brandvermogen etc.)
  • Automatische controle of aan de randvoorwaarden wordt voldaan; foutieve invoer wordt voorkomen
  • Invoer waar mogelijk aan de hand van keuzelijsten voor vaste gegevens (brand, materialen, etc.)
  • Brand in de grote ruimte, aangrenzende ruimte of onder een tussenvloer
  • Rookafvoersysteem (NEN 6093) kan worden meegenomen
  • Een geheel project (alle varianten) in één bestand opslaan.
  • Uitgebreide rapportage mogelijkheden met uitvoer naar printer of bestand (pdf, jpg, ascii)

In de figuur hieronder is een voorbeeld gegeven van een vultijdberekening, waarin als voorbeeld de hoogte van de rookvrije laag als functie van de tijd is weergegeven voor drie varianten.