PeutzData is onderdeel van adviesgroep Peutz en richt zich op de commerciële ontwikkeling van software voor berekeningen, dataverwerking en visualisatie. 

►►Het nieuwe Bouwbesluit (BBL) wordt op 1 januari 2024 definitief van kracht.

Onze rekenmodules in PintegraalDX voor brandoverslag en daglicht zijn al voorbereid op de nieuwe regels. Als u kosteloos een periode gebruik wilt maken van deze modules kunt u een email sturen aan admin@peutzdata.nl

►►Pintegraal DX: Daglichtberekening NEN-EN 17037

De daglichtmodule conform NEN-EN 17037 kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor ‘Frisse Scholen’. De berekening volgens de nieuwe methode NEN-EN 17037 wordt helaas nog niet per 1 januari 2024 ingevoerd in het BBL.

Volg onze “workshop daglichtberekeningen”. Elke eerste vrijdagochtend van de maand via Teams. U kunt aanmelden bij admin@peutzdata.nl 

►►►►

Instructievideo’s Pintegraal DX (daglicht en brandoverslag) en OntruiMR via het  YouTube kanaal Peutzdata

Op het gebied van brandveiligheid is de volgende software beschikbaar:

 • Pintegraal DX
  • NEN 6068, brandoverslag
   • Stralingsberekening NEN 6060.
   • Reken- en beslismodel (beheersbaarheid van brand)
   • Wet Milieubeheer: (buiten)opslag van hout
   • CPR-14: algemene stralingsberekening met zichtfactoren
  • NEN-EN 17037, daglichtmodule
   • Daglichtberekeningen conform het nieuwe BBL
   • Maakt gebruik van hetzelfde gebouwmodel als de brandoverslagmodule
 • OntruiMR, berekening van de opvang- en doorstroomcapaciteit van vluchtroutes conform Regeling Bouwbesluit 2012
 • Vultijdenmodel (beschikbaarheid vluchtroutes grote compartimenten)
 • NEN 6093, Rook- en warmteafvoersystemen
 • Tunnelwijzer: Berekening ventilatie tunnels en MiddenTunnelKanalen (Rijkswaterstaat)