Pintegraal DX

Pintegraal DX (versie 7.7) is een doorontwikkeling van de professional versie van Pintegraal en is voorbereid op het wijzigingsblad van de NEN 6068, dat in het voorjaar 2023 wordt gepubliceerd.

Pintegraal Professional is binnen Pintegraal DX ondergebracht in een aparte brandoverslagmodule. Daarnaast is een extra module toegevoegd voor daglichtberekeningen

Met de daglichtmodule kunnen daglichtberekeningen worden uitgevoerd volgens NEN-EN 17037, 2018. In het nieuwe Bouwbesluit (BBL, dat naar verwachting eind 2023 wordt ingevoerd) zijn daglichtberekeningen  voor de meeste gebruiksfuncties volgens die norm verplicht.
Om al ervaring op te kunnen doen met deze rekenwijze voor daglicht, brengen wij nu deze nieuwe versie van Pintegraal uit.

De twee modules (brandoverslag en daglicht) zijn los verkrijgbaar, maar maken gebruik van hetzelfde 3D gebouwmodel, zodat beide berekeningen in één bestand kunnen worden uitgevoerd, opgeslagen en gerapporteerd.

Meer informatie over beide modules is beschikbaar in de betreffende submenu’s.