Pintegraal DX

PintegraalDX (versie 7.7) is een rekensuite met één 3D gebouwmodel met rekenmodules voor de berekening van brandoverslag en daglicht conform het Bouwbesluit.

De twee modules (brandoverslag en daglicht) zijn los verkrijgbaar, maar maken gebruik van hetzelfde 3D gebouwmodel, zodat beide berekeningen in één bestand kunnen worden uitgevoerd, opgeslagen en gerapporteerd.

De actuele versie van PintegraalDX, inclusief wijzigingen kunt u hier bekijken.

Module brandoverslag (NEN 6068, voorheen Pintegraal Professional)
De module brandoverslag is voorbereid op het wijzigingsblad van de NEN 6068, dat in het voorjaar 2023 wordt gepubliceerd.

Module daglicht (NEN 17037)
Deze module is geschikt voor berekeningen volgens NEN-EN 17037, 2018.
In het nieuwe Bouwbesluit (BBL) dat in jan 2024 van kracht wordt zijn daglichtberekeningen voor de meeste gebruiksfuncties volgens deze norm verplicht.

Meer informatie over beide modules is beschikbaar in de betreffende submenu’s.
Indien u kosteloos gebruik wilt maken van een tijdelijke licentie van deze modules kunt u een email sturen aan admin@peutzdata.nl